แจ้งย้ายแผนฝึกอบรม/ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

 

สถานะ
id
หน่วยงาน
รุ่น/สาขาที่ต้องการย้าย
สาขา/โครงการปลายทาง
ผู้อนุญาต
ผู้แจ้งย้าย
วันที่แจ้งย้าย
แก้ไข
1162
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม
0270139
(ฝึก)การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2016 30 ชม. รุ่นที่ 2
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน 1
184888
การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2016 30 ชม
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
ของขวัญปีใหม่
น.ส.นนทพร กาญจนกุล
15-JAN-21 11.39.51 AM
1161
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่
0269897
(ฝึก)ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 30 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน 2
184869
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 30 ชม
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
ของขวัญปีใหม่
นายดรณ์ พลจรัส
14-JAN-21 11.18.48 AM
1142
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต
0269892
(ฝึก)ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 30 ชม. รุ่นที่ 02
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน 2
184856
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 30 ชม
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
ของขวัญปีใหม่
อุส่าห์ สุขจันทร์
13-JAN-21 01.39.59 PM
1141
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร
184673
(ฝึก)การใช้GoogleApplicationเพื่อธุรกิจ 30 ชม
โครงการโครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
เป็นผลงานของเดือน 6
001583
โครงการโครงการเสริมสร้างสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
บันทึกถึงกองแผน
น.ส.พจมาลย์ สัณฑมาศ
12-JAN-21 04.58.03 PM
1121
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง
0270065
(ฝึก)การตลาดออนไลน์ด้วยโมบายแอพพลิเคชั่น 30 ชม. รุ่นที่ ค7.2-05
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน 3
184808
การตลาดออนไลน์ด้วยโมบายแอพพลิเคชั่น 30 ชม
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
อยู่ระหว่างขออนุมัติเปิดฝึก
นายณรงค์ ประกายจันทร์
12-JAN-21 04.08.39 PM
1104
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี
0265350
(ฝึก)ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 30 ชม. รุ่นที่ 2
โครงการโครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
เป็นผลงานของเดือน 12
184331
ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 30 ชม
โครงการโครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ทำหนังสือแจ้งกองแผน
ปัทมาฆะ อินธิแสง
08-JAN-21 02.57.36 PM
1103
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี
0265339
(ฝึก)ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 30 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการโครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
เป็นผลงานของเดือน 12
184331
ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 30 ชม
โครงการโครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ทำหนังสือแจ้งกองแผน
ปัทมาฆะ อินธิแสง
08-JAN-21 02.56.20 PM
1081
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร
0269672
(ฝึก)การออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้โซล่าเซลล์ 30 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการโครงการเสริมสร้างสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
เป็นผลงานของเดือน 1
184758
การออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้โซล่าเซลล์ 30 ชม
โครงการโครงการเสริมสร้างสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
กองแผน
เทอดศิลป์ โสมูล
06-JAN-21 09.20.02 AM
1062
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ
00071529
(ทดสอบ)ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ครั้งที่ 2
โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน 12
031375
ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก
โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
กองแผน
คงฤทธิ์ พาลีวัน
28-DEC-20 05.03.52 PM
1061
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ
0071529
(ทดสอบ)ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ครั้งที่ 2
โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน 12
031375
ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก
โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
กองแผน
คงฤทธิ์ พาลีวัน
28-DEC-20 04.52.26 PM

จำนวนข้อมูล 667 รายการ : จำนวนหน้า 67 หน้า :
หน้าที่ : << ก่อน [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ] 36 [ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ] ต่อไป>>

ย้ายเรียบร้อยแล้ว รอดำเนินการ กำลังดำเนินการย้าย แจ้งเลขรหัสรุ่น/สาขาผิด###สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน###
ผู้ดูแลระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 0 2246 1936 เบอร์ภายใน 1502 เว็บไซต์ datacenter