แจ้งย้ายแผนฝึกอบรม/ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

 

สถานะ
id
หน่วยงาน
รุ่น/สาขาที่ต้องการย้าย
สาขา/โครงการปลายทาง
ผู้อนุญาต
ผู้แจ้งย้าย
วันที่แจ้งย้าย
แก้ไข
564
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา
179523
(ฝึก)การบริหารจัดการตลาดออนไลน์(E-commerce) 30 ชม
โครงการโครงการศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชั้นสูง
เป็นผลงานของเดือน 3
001552
โครงการโครงการศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชั้นสูง
-
บุษยพรรณ
15-OCT-20 08.41.17 AM
563
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี
179807
(ฝึก)การบำรุงรักษาเครื่องจักรรถยกแบบใช้เครื่องยนต์ 30 ชม
โครงการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน -
001560
โครงการพัฒนาฝีมือแรงงาน
-
สุราษฎร์ ฤทธิดำรงการ
14-OCT-20 06.00.34 PM
562
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี
179860
(ฝึก)การบำรุงรักษาเครื่องจักรรถยกแบบใช้เครื่องยนต์ 30 ชม
โครงการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน -
001573
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
-
สุราษฎร์ ฤทธิดำรงการ
14-OCT-20 05.59.06 PM
561
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี
179866
(ฝึก)การบำรุงรักษาเครื่องจักรรถยกแบบใช้เครื่องยนต์ 30 ชม
โครงการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน -
001573
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
-
สุราษฎร์ ฤทธิดำรงการ
14-OCT-20 05.57.45 PM
560
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี
179810
(ฝึก)การบำรุงรักษาเครื่องจักรรถยกแบบใช้เครื่องยนต์ 30 ชม
โครงการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน -
001573
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
-
สุราษฎร์ ฤทธิดำรงการ
14-OCT-20 05.53.18 PM
559
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี
179843
(ฝึก)เทคนิคการควบคุมรถยกอย่างปลอดภัย 30 ชม
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน -
001573
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
-
สุราษฎร์ ฤทธิดำรงการ
14-OCT-20 05.50.10 PM
558
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี
179849
(ฝึก)เทคนิคการควบคุมรถยกอย่างปลอดภัย 30 ชม
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน -
001555
โครงการโครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการ
-
สุราษฎร์ ฤทธิดำรงการ
14-OCT-20 05.48.43 PM
557
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี
179745
(ฝึก)พนักงานต้อนรับ(Receptionist) 30 ชม
โครงการโครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการ
เป็นผลงานของเดือน -
001555
โครงการโครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการ
-
สุราษฎร์ ฤทธิดำรงการ
14-OCT-20 05.45.37 PM
556
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี
179815
(ฝึก)การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ1 30 ชม
โครงการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน 7
001560
โครงการพัฒนาฝีมือแรงงาน
-
สุราษฎร์ ฤทธิดำรงการ
14-OCT-20 05.42.09 PM
555
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี
179802
(ฝึก)การซ่อมรถจักรยานยนต์ระดับ2 30 ชม
โครงการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน -
001560
โครงการพัฒนาฝีมือแรงงาน
-
สุราษฎร์ ฤทธิดำรงการ
14-OCT-20 05.40.09 PM

จำนวนข้อมูล 633 รายการ : จำนวนหน้า 64 หน้า :
หน้าที่ : << ก่อน [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ] 51 [ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ] ต่อไป>>

ย้ายเรียบร้อยแล้ว รอดำเนินการ กำลังดำเนินการย้าย แจ้งเลขรหัสรุ่น/สาขาผิด###สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน###
02 245 1859 เบอร์ภายใน 520 เว็บไซต์ datacenter datacenter@dsd.go.th###