แจ้งย้ายแผนฝึกอบรม/ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

 

สถานะ
id
หน่วยงาน
รุ่น/สาขาที่ต้องการย้าย
สาขา/โครงการปลายทาง
ผู้อนุญาต
ผู้แจ้งย้าย
วันที่แจ้งย้าย
แก้ไข
3823
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร
0286952
(ฝึก)การซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 30 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
เป็นผลงานของเดือน 12
0292742
ชม
โครงการ
-
นายจตุพล คงมาก
01-MAR-23 09.16.02 AM
3806
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
0290730
(ฝึก)การตัดเย็บเสื้อผ้า 30 ชม. รุ่นที่ gig1
โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0
เป็นผลงานของเดือน 1
200567
การตัดเย็บเสื้อผ้า 30 ชม
โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0
-
พิมพ์นารา
28-FEB-23 11.52.19 AM
3805
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม
0292340
(ฝึก)การประกอบขนมอบ 30 ชม. รุ่นที่ 5
โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0
เป็นผลงานของเดือน 6
200347
การประกอบขนมอบ 30 ชม
โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0
ทำหนังสือถึงกองแผน
ธนาภัทร ชูใจ
28-FEB-23 10.35.07 AM
3804
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม
0292339
(ฝึก)การประกอบขนมอบ 30 ชม. รุ่นที่ 6
โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0
เป็นผลงานของเดือน 6
200347
การประกอบขนมอบ 30 ชม
โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0
ทำหนังสือถึงกองแผน
ธนาภัทร ชูใจ
28-FEB-23 10.34.10 AM
3803
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม
0289397
(ฝึก)การประกอบขนมอบ 30 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0
เป็นผลงานของเดือน 2
200347
การประกอบขนมอบ 30 ชม
โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0
ทำหนังสือถึงกองแผน
ธนาภัทร ชูใจ
28-FEB-23 10.30.39 AM
3784
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง
00078210
(ทดสอบ)ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพิ่มเติม
เป็นผลงานของเดือน 3
00078440
การประกอบขนมอบ
โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0
-
สุมิตตรา นุ่นนุ้ย
24-FEB-23 10.33.49 AM
3783
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง
00078209
(ทดสอบ)ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพิ่มเติม
เป็นผลงานของเดือน 3
00078439
การประกอบขนมอบ
โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0
-
สุมิตตรา นุ่นนุ้ย
24-FEB-23 10.31.53 AM
3763
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่
0288372
(ฝึก)การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการเสริมสรมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
เป็นผลงานของเดือน 2
200504
การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ชม
โครงการเสริมสรมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
-
กมลวรรณ
23-FEB-23 09.28.05 AM
3746
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี
00077506
(ทดสอบ)ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ครั้งที่ 2
โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน 2
034906
ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก
โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ผลงานภายในเดือน 2
น.ส.พัชราวลัย ธนารุณ
21-FEB-23 03.39.50 PM
3745
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช
035071
(ทดสอบ)พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ)
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
เป็นผลงานของเดือน 7
001846
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
-
เจนจิรา สุวรรณบำรุง
21-FEB-23 02.59.29 PM

จำนวนข้อมูล 633 รายการ : จำนวนหน้า 64 หน้า :
หน้าที่ : << ก่อน [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] 12 [ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ] ต่อไป>>

ย้ายเรียบร้อยแล้ว รอดำเนินการ กำลังดำเนินการย้าย แจ้งเลขรหัสรุ่น/สาขาผิด###สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน###
02 245 1859 เบอร์ภายใน 520 เว็บไซต์ datacenter datacenter@dsd.go.th###